Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Informace o cenách

Ceny produktů jsou zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.fallens-airsoft.cz. Nejsme plátci DPH.

 

Platební podmínky

Platba platební kartou

Platba v hotovosti

Platební kartou lze platit:

 • Při přebírání zboží od dopravce / přebírání zboží z výdejního místa (nelze garantovat, ne všichni řidiči a výdejní místa disponují platebním terminálem)
 • Online pri odeslání objednávky
 • U přepravce při převzetí zboží (dobírka)
Platby platební bránou poskytuje společnost ComGate Payments, a.s. 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Objednávání zboží

Zboží lze objednat následujícímí způsoby:

Stavy objednávky:

 • přes webové stránky (při objednání přes www stránky je uživatel e-mailem průběžně informován o stavu objednávky)

 • Objednávka byla přijata ke zpracování
 • Zpracovává se
 • Dokončená
 • Zrušena

 

Expedice zboží

Expedice zboží probíhá v co nejkratším čase. Je-li zboží skladem tak většinou nejdéle do dvou pracovních dnů.

Dodávka Zásilkovnou

Dodávka Českou poštou

Při objednání dodávky spediční firmou je Zásilkovna k ceně zboží počítána částka za přepravu zboží dle tarifů společnosti Zásilkovna. Dodávka je doručena zákazníkovi obvykle druhý den po odeslání. Doklady o zboží (daňový doklad a případně záruční list) jsou přiloženy v zásilce.

Při objednání dodávky Českou poštou je k ceně zboží počítáno poštovné dle tarifů České pošty. Doklady o zboží (daňový doklad a případně záruční list) jsou přiloženy v zásilce.

 

Reklamační řád

Záruka na zboží je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání. (Výjimku tvoří zboží, které bylo vyrobeno do roku 2002. Na to se vztahuje záruka 6 měsíců ode dne prodeje.)

Reklamace se uplatňují na adrese FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01 osobně, nebo zaslání zboží na tuto adresu. Cenu za zaslání zboží na naši adresu hradí zákazník.

Reklamační nároky se nevztahují zejména na:

 • modely rozmontované zákazníkem
 • nekompletní modely
 • mechanicky poškozené součástky (vyjma výrobní vady materiálu – v lomu patrné bublinky, nedolitky apod.)
 • modely ucpané cizím tělesem (korálek, ložisková kulička apod.) nebo poškozené vystřelením prasklé, znečištěné nebo nevhodné kuličky
 • běžné provozní opotřebení

 

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovat do okamžiku, kdy byla expedována. Pokud nedojde k převzetí zboží zákazníkem, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které vznikly společnosti vrácením zboží.

 

Odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objenaného zboží bez udání důvodu

Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Odstoupení od smlouvy není možné v případě osobního vyzvednutí zboží v sídle nebo na prodejně.

Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01, případně mailem na adresu info@fallens-airsoft.cz. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy FALLENS AIRSOFT s.r.o. obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

FALLENS AIRSOFT s.r.o. může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou nebo spediční službou (ne na dobírku) na adresu FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží musí být v originálním obalu, nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení nekompletního, poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může FALLENS AIRSOFT s.r.o. uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Částka za vrácené zboží bude poukázána stejným způsobem platby, jako byla platba uskutečněna. V případě platby na dobírku bude platba poukázána bankovním převodem.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem zrušena.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@fallens-airsoft.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Provozovatel eshopu:

FALLENS AIRSOFT s.r.o.
Na Bezděkově 1738
Benešov 256 01
IČO: 17496501
DIČ: Nejsme plátci DPH
Spisová značka: C 372423/MSPH Městský soud v Praze