Warunki handlowe

Warunki handlowe

 

Informacje o cenach

Ceny produktów dostępne są dla klientów na stronie internetowej www.fallens-airsoft.cz. Nie jesteśmy płatnikami VAT.

 

Warunki płatności

Płatność kartą

Płatność gotówką

Płatności kartą są możliwe:

 • Przy odbiorze towaru od przewoźnika / odbiorze towaru z punktu odbioru (nie można tego gwarantować, nie wszyscy kierowcy i punkty odbioru mają terminal płatniczy)
 • Online podczas składania zamówienia
 • Przy dostawie przez przewoźnika (płatność przy odbiorze)

Usługi płatnicze świadczy firma ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Zamawianie towaru

Zamówienie towaru można złożyć w następujący sposób:

Status zamówienia:

 • przez stronę internetową (klient jest informowany e-mailem o statusie zamówienia po złożeniu zamówienia przez stronę www)
 • Zamówienie zostało przyjęte do realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Zakończone
 • Anulowane

 

Wysyłka towaru

Wysyłka towaru odbywa się w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie, zazwyczaj zostanie wysłany w ciągu dwóch dni roboczych.

Dostawa przez Zásilkovna

Dostawa przez Česką poštę

Przy zamawianiu dostawy przez firmę kurierską Zásilkovna, do ceny produktu doliczana jest opłata za przewóz zgodnie z cennikiem firmy Zásilkovna. Dostawa zazwyczaj jest dostarczana klientowi następnego dnia po wysyłce. Dokumenty dotyczące towaru (faktura VAT i ewentualnie karta gwarancyjna) dołączone są do przesyłki.

Przy zamawianiu dostawy przez Česką poštę, do ceny produktu doliczane są koszty wysyłki zgodnie z cennikiem České pošty. Dokumenty dotyczące towaru (faktura VAT i ewentualnie karta gwarancyjna) są dołączone do przesyłki.

 

Regulamin reklamacji

Gwarancja na produkty wynosi 24 miesiące od daty zakupu, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących warunków reklamacyjnych i właściwych warunków użytkowania. (Wyjątek stanowią produkty wyprodukowane przed 2002 rokiem. Na nie obowiązuje 6-miesięczna gwarancja od daty zakupu.)

Reklamacje są składane pod adresem FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01 osobiście lub przez wysłanie towaru na ten adres. Koszty wysyłki towaru na nasz adres pokrywa klient.

Prawa reklamacyjne nie dotyczą w szczególności:

 • modeli rozmontowanych przez klienta
 • modeli niekompletnych
 • uszkodzonych części mechanicznych (z wyjątkiem wad produkcyjnych materiału - widoczne pęcherzyki, niedolewki itp.)
 • modeli zatkanych obcym ciałem (koralik, kulka łożyskowa itp.) lub uszkodzonych przez strzelanie pękniętej, zanieczyszczonej lub nieodpowiedniej kuli
 • normalnego zużycia

 

Anulowanie zamówienia

Zamówienie można anulować do momentu jego wysyłki. Jeśli klient nie odbierze towaru, jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę w związku z zwrotem towaru.

 

Odwołanie od umowy i zwrot zamówionego towaru bez podania przyczyny

Można odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie lub w sklepie.

Aby przestrzegać 14-dniowego terminu składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem pod adresem FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01, lub e-mailem na adres info@fallens-airsoft.cz. Zwrot wzajemnych świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez FALLENS AIRSOFT s.r.o. oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

FALLENS AIRSOFT s.r.o. może wstrzymać się z zwrotem płatności odebranej od Klienta do chwili odebrania zwróconego towaru lub do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia wysłania towaru, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.

Towar należy wysłać na własny koszt Pocztą Polską lub firmą kurierską (nie za pobraniem) pod adres FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01. Towar oferowany jako zestaw (zestaw) musi być zwrócony w całości. Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu, nie może być uszkodzony i nie może nosić śladów zużycia poza zużyciem związanym z normalnym użytkowaniem zakupionego towaru (np. wynikającym z konieczności przetestowania lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu niekompletnego, uszkodzonego towaru lub towaru z widocznymi śladami zużycia przekraczającymi normalne zużycie, FALLENS AIRSOFT s.r.o. może żądać od klienta odszkodowania w wysokości wartości uszkodzenia lub zużycia, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwoty ceny sprzedaży, która ma zostać zwrócona klientowi. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za nienawiązaną.

Kwota za zwrócony towar zostanie zwrócona w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność. W przypadku płatności za pobraniem płatność zostanie dokonana przelewem bankowym.

 

Odstąpienie od umowy przez operatora

Operator zastrzega sobie prawo do korekty ceny towaru przed wysyłką, jeśli okaże się, że towar był oferowany po błędnej cenie. W takim przypadku operator musi poinformować klienta o poprawnej cenie, a klient musi wyrazić zgodę na skorygowaną cenę. W przeciwnym razie umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez operatora.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

 1. Ważny klient, jeśli uważasz, że wyrządziliśmy Ci krzywdę lub nie dotrzymaliśmy swoich zobowiązań, napisz do nas na adres e-mail info@fallens-airsoft.cz
 2. Jeśli nie uda nam się rozwiązać sporu bezpośrednio, na podstawie ustawy nr 378/2015 zmieniającej ustawę nr 634/1992 o ochronie konsumenta, masz także prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
 3. Podmiotem (ADR) pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą a konsumentem jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, zobacz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. W Czeskim Urzędzie Inspekcji Handlowej konsument ma możliwość złożenia wniosku za pomocą formularza online dostępnego na stronach internetowych Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Konsument może złożyć wniosek w Czeskim Urzędzie Inspekcji Handlowej lub upoważnionym podmiocie najpóźniej w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystał ze swojego prawa, które jest przedmiotem sporu, u sprzedawcy.
 6. Konsument może również złożyć wniosek za pośrednictwem platformy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich UE dostępnej online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Wniosek może zostać złożony tylko przez konsumenta mieszkającego w UE do przedsiębiorcy mającego siedzibę w UE.
 7. Jeśli strony sporne nie są zadowolone z jakości pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i uważają, że w trakcie postępowania doszło do naruszenia Zasad pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, mogą złożyć skargę na adres Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub na adres e-mail adr@mpo.cz.
 8. W przypadku sporów transgranicznych Centrum Konsumenta Europejskiego Czechy pomaga konsumentom w uzyskaniu dostępu do odpowiedniego podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
 9. Koszty związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich są ponoszone przez strony samodzielnie.

 

Operator sklepu internetowego:

FALLENS AIRSOFT s.r.o.
Na Bezděkově 1738
Benešov 256 01
NIP: 17496501
VAT: Nie jesteśmy płatnikami VAT
Numer rejestru: C 372423/MSPH Sąd Miejski w Pradze