Podmienky a pravidlá

Obchodné podmienky

 

Informácie o cenách

Ceny produktov sú zákazníkom k dispozícii na webových stránkach www.fallens-airsoft.cz. Nie sme plátcom DPH.

 

Platebné podmienky

Platba platobnou kartou

Platba v hotovosti

Platobnou kartou je možné platiť:

 • Pri preberaní tovaru od dopravcu / preberaní tovaru z výdajného miesta (nie je zaručené, nie všetci vodiči a výdajné miesta disponujú platobným terminálom)
 • Online pri odoslaní objednávky
 • U prepravcu pri prevzatí tovaru (na dobierku)
Platby cez platobnú bránu poskytuje spoločnosť ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednať nasledovnými spôsobmi:

Stavy objednávky:

 • cez webové stránky (pri objednávaní cez www stránky je používateľ e-mailom pravidelne informovaný o stave objednávky)

 • Objednávka bola prijatá na spracovanie
 • Spracúva sa
 • Dokončená
 • Zrušená

 

Expedícia tovaru

Expedícia tovaru prebieha v čo najkratšom čase. Ak je tovar na sklade, zvyčajne najneskôr do dvoch pracovných dní.

Dodávka cez Zásilkovnu

Dodávka cez Českú poštu

Pri objednaní dodávky cez prepravnú firmu je Zásilkovna k cene tovaru pripočítaná suma za prepravu tovaru podľa taríf spoločnosti Zásilkovna. Dodávka je doručená zákazníkovi zvyčajne druhý deň po odoslaní. Doklady o tovare (daňový doklad a prípadne záručný list) sú priložené v zásielke.

Pri objednaní dodávky cez Českú poštu je k cene tovaru pripočítané poštovné podľa taríf Českej pošty. Doklady o tovare (daňový doklad a prípadne záručný list) sú priložené v zásielke.

 

Reklamačný poriadok

Záruka na tovar je poskytovaná na dobu 24 mesiacov od dňa predaja pri dodržaní platných reklamačných podmienok a správnych podmienok používania. (Výnimku tvorí tovar, ktorý bol vyrobený do roku 2002. Na tento sa vzťahuje záruka 6 mesiacov od dňa predaja.)

Reklamácie sa uplatňujú na adrese FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01 osobne, alebo zasláním tovaru na túto adresu. Cenu za zaslání tovaru na našu adresu hrádza zákazník.

Reklamačné nároky sa nevzťahujú najmä na:

 • modely rozobrané zákazníkom
 • nekompletné modely
 • mechanicky poškodené súčiastky (okrem výrobných chýb materiálu – v lome zrejmé bublinky, nedoliatky atď.)
 • modely upchaté cudzím telieskom (korálik, ložisková guľôčka atď.) alebo poškodené vystrelením prasknuté, znečistené alebo nevhodné guľôčky
 • obyčajné prevádzkové opotrebenie

 

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do okamžiku, keď bola expedovaná. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru zákazníkom, je zákazník povinný uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli spoločnosti vrátením tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy a tým aj vrátenie objednaného tovaru bez udania dôvodu

Odstúpiť od zmluvy je možné do 14 dní od dátumu prijatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru v sídle alebo na predajni.

Pre dodržanie 14-dňovej lehoty na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy stačí podať vyhlásenie pred jej uplynutím na adresu FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01, prípadne emailom na adresu info@fallens-airsoft.cz. Vrátenie vzájomného plnenia strán má byť uskutočnené bezodkladne, pričom nie neskôr, ako do lehoty 14 dní odo dňa, keď FALLENS AIRSOFT s.r.o. obdržal vyhlásenie Zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy.

FALLENS AIRSOFT s.r.o. môže odložiť vrátenie platby prijatej od Zákazníka až do doby, kým neprevezme vrátený tovar alebo kým nedostane od Zákazníka potvrdenie o zaslaní tovaru, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Tovar je treba poslať na vlastné náklady Slovenskou poštou alebo prepravnou službou (nie na dobierku) na adresu FALLENS AIRSOFT s.r.o., Na Bezděkově 1738, Benešov, 256 01. Tovar ponúkaný ako sada (súprava) je treba vrátiť vcelku. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie byť poškodený a nesmie mať na sebe stopy opotrebenia nad rámec obvyklej manipulácie s zakúpeným tovarom (napr. vyplývajúcim z nutnosti vyskúšať alebo iného overenia tovaru). V prípade vrátenia nekompletného, poškodeného tovaru alebo tovaru so stopami opotrebenia prekračujúceho rámec obvyklej manipulácie môže FALLENS AIRSOFT s.r.o. uplatniť voči kupujúcemu odškodné vo výške hodnoty poškodenia alebo opotrebenia, pričom čiastka tohto odškodného môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, ktorá má byť vrátená kupujúcemu. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzavretú.

Prosíme o dodržanie stanovenej lehoty pre vrátenie tovaru. Suma za vrátený tovar bude poukázaná rovnakým spôsobom platby, ako bola platba realizovaná. V prípade platby na dobierku bude platba poukázaná bankovým prevodom.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, zistí-li, že bol tovar ponúkaný za nesprávnu cenu. V takomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom zrušená.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nedostali svojim záväzkom, píšte na našu emailovú adresu info@fallens-airsoft.cz
 2. Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
 3. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt povolený Ministerstvom priemyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh u Českej obchodnej inšpekcie alebo povoleného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
 6. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná na internetovej stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Ochrana osobných údajov

Svojou objednávkou súhlasíte so spracovaním a ukladaním Vašich osobných údajov v databáze FALLENS AIRSOFT s.r.o. a to všetko v súlade s platnými predpismi zákona o ochrane osobných údajov. Všetky údaje sú používané výlučne pre interné potreby spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím stranám.